Содержание

Центральний банк Росії — Вікіпедія

Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) — головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут Російської Федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з Урядом Росії єдину державну кредитно-грошову політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків. Банк Росії, виконуючи роль головного координуючого та регулюючого органу всієї кредитної системи країни, виступає органом економічного управління. Банк Росії контролює діяльність кредитних організацій, видає і відкликає у них ліцензії[ru] на здійснення банківських операцій, а вже кредитні організації працюють з іншими юридичними та фізичними особами.

Статтею 71 Конституції Російської Федерації визначено, що правом грошової емісії володіє Російська Федерація, а стаття 75 конкретизує, що грошова емісія здійснюється виключно Центральним банком Російської Федерації й обумовлює його основну функцію — захист і забезпечення стійкості рубля

[1]. Статус, цілі діяльності, функції і повноваження Центрального банку Російської Федерації визначаються Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)»[2] та іншими федеральними законами.

Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) був заснований 13 липня 1990 у результаті перетворення Російського республіканського банку Держбанку СРСР. Був підзвітним Верховній Раді РРФСР. Перша назва: Державний банк РРФСР[3][4].

2 грудня 1990 Верховна Рада РРФСР ухвалила Закон про Центральний банк РРФСР (Банк Росії), відповідно до якого Банк Росії став юридичною особою, головним банком РРФСР і був підзвітний Верховній Раді РРФСР. У червні 1991 року був прийнятий Статут Банку Росії, який зберіг підзвітність Верховній Раді РРФСР[4].

У листопаді 1991 Центральний банк РРФСР став єдиним на території РРФСР органом державного грошово-кредитного та валютного регулювання економіки республіки. На нього покладалися повноваження Держбанку СРСР з емісії та визначення курсу рубля.

20 грудня 1991[4]Державний банк СРСР був ліквідований і всі його активи, пасиви та майно на території РРФСР були передані Центральному банку РРФСР (Банку Росії), який згодом був перейменований у Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії).

Протягом 1991–1992 років у Росії під керівництвом Банку Росії була створена широка мережа комерційних банків на основі філій спецбанків. Також була змінена система рахунків, створені розрахунково-касові центри (РКЦ) Банку Росії. З 1992 року Банк Росії почав здійснювати купівлю-продаж іноземної валюти на створеному ним валютному ринку, встановлювати і публікувати офіційні котирування іноземних валют по відношенню до рубля. У цей же період почався процес передачі Банком Росії функцій касового виконання державного бюджету новоствореному Федеральному казначейству.

Відповідно до Конституції Російської Федерації (стаття 75)

[1] і Законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)» (стаття 22)[2], банк здійснює функції та повноваження незалежно від федеральних органів державної влади, органів державної влади суб’єктів федерації і органів місцевого самоврядування. Держава не відповідає за зобов’язаннями Банку Росії, а Банк Росії — за зобов’язаннями держави (стаття 2)[2].

У 1992–1995 роках задля підтримки стабільності банківської системи Банк Росії створив систему нагляду та інспектування комерційних банків, а також систему валютного регулювання і валютного контролю. Як агент Міністерства фінансів[ru] Банк Росії організував ринок державних цінних паперів (рос. ГКО) і почав брати участь у його функціонуванні.

Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank.jpg
Ставка рефінансування Банку Росії з 1991 року Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank.jpg Ставка рефінансування та ключова ставка Банку Росії з 2002 року[5]

З 1995 року Банк Росії припинив використання прямих кредитів для фінансування дефіциту федерального бюджету і перестав надавати цільові централізовані кредити галузям економіки.

З 1998 року Банк Росії для подолання наслідків фінансової кризи проводив політику реструктуризації банківської системи, спрямовану на поліпшення роботи комерційних банків та підвищення їх ліквідності. Також було створено Агентство з реструктуризації кредитних організацій (рос. АРКО) і Міжвідомчий координаційний комітет сприяння розвитку банківської справи в Росії (рос. МКК)[4].

У 2003 році Банк Росії почав упроваджувати систему міжнародних стандартів фінансової звітності

[4].

У грудні 2003 року був прийнятий Федеральний закон «Про страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації»[6], яким були визначені правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи обов’язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації, а також компетенція, порядок утворення та діяльності .

1 вересня 2013 до банку перейшли функції ліквідованої Федеральної служби з фінансових ринків[7], що зробило банк фінансовим мегарегулятором[8].

Банк Росії перейшов до режиму плаваючого валютного курсу в листопаді 2014 року[9].

Основними цілями діяльності Банку Росії є[10]:

 • Захист і забезпечення стійкості рубля, у тому числі його купівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземних валют;
 • Розвиток і зміцнення банківської системи Російської Федерації;
 • Забезпечення стабільності та розвиток національної платіжної системи;
 • Розвиток фінансового ринку Російської Федерації;
 • Забезпечення стабільності фінансового ринку Російської Федерації.

Окремо обумовлено, що отримання прибутку не є метою діяльності Банку Росії.

Банк Росії здійснює свої функції відповідно до Конституції Російської Федерації та Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)» та інших федеральних законів. Відповідно до статті 75 Конституції Російської Федерації, основною функцією Банку Росії є захист і забезпечення стійкості рубля, а грошова емісія здійснюється виключно Банком Росії.

Структура та органи управління[ред. | ред. код]

Голови Центрального банку РРФСР / Російської Федерації[ред. | ред. код]

Рада директорів[ред. | ред. код]

Відповідно до статті 15 Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)» до Ради директорів Центрального банку Російської Федерації входять Голова Банку Росії і 14 членів Ради директорів. Члени Ради директорів працюють на постійній основі в Банку Росії і призначаються Державною Думою на посаду строком на п’ять років за поданням Голови Банку Росії, узгодженим з Президентом Російської Федерації

[2].

Станом на 9 січня 2016 членами ради директорів Центрального банку Російської Федерації були[11]:

Члени Ради Посада Затверджено на посаді
Ельвіра Сахіпзадовна Набіулліна Голова Центрального банку Російської Федерації 18 жовтня 2013
Георгій Іванович Лунтовський Перший заступник Голови Банку Росії 18 жовтня 2013
Дмитро Владиславович Тулін Перший заступник Голови Банку Росії 16 червня 2015
Сергій Анатолійович Швецов Перший заступник Голови Банку Росії 18 жовтня 2013
Ксенія Валентинівна Юдаєва Перший заступник Голови Банку Росії 18 жовтня 2013
Надія Юріївна Іванова Заступник Голови Банку Росії — директор Зведеного економічного департаменту 18 жовтня 2013
Василь Анатолійович Поздишев Заступник Голови Банку Росії 16 червня 2015
Дмитро Германович Скобєлкін Заступник Голови Банку Росії 18 жовтня 2013
Володимир Вікторович Чистюхін Заступник Голови Банку Росії 18 жовтня 2013
Олексій Юрійович Симановський Радник Голови Банку Росії 18 жовтня 2013
Сергій Михайлович Ігнатьєв Радник Голови Банку Росії 18 жовтня 2013
Надія Олексіївна Савинська Начальник Головного управління Банку Росії по Санкт-Петербургу 18 жовтня 2013
Михайло Ігорович Сухов 18 жовтня 2013

Структурні підрозділи[ред. | ред. код]

На тепер у Центральному банку Російської Федерації функціонують такі структурні підрозділи

[12][13]:

 1. Секретаріат Голови Банку Росії
 2. Апарат Банку Росії
 3. Зведений економічний департамент
 4. Департамент статистики
 5. Департамент готівкового грошового обігу
 6. Департамент національної платіжної системи
 7. Департамент бухгалтерського обліку і звітності
 8. Департамент ліцензування діяльності та фінансового оздоровлення кредитних організацій
 9. Центральний каталог кредитних історій
 10. Департамент банківського нагляду
 11. Департамент банківського регулювання
 12. Департамент нагляду за системно значущими кредитними організаціями
 13. Головна інспекція Банку Росії
 14. Департамент операцій на фінансових ринках
 15. Департамент забезпечення і контролю операцій на фінансових ринках
 16. Департамент фінансової стабільності
 17. Департамент фінансового моніторингу та валютного контролю
 18. Департамент грошово-кредитної політики
 19. Департамент розвитку фінансових ринків
 20. Департамент допуску на фінансовий ринок
 21. Департамент страхового ринку
 22. Департамент колективних інвестицій і довірчого управління
 23. Департамент ринку цінних паперів і товарного ринку
 24. Головне управління ринку мікрофінансування і методології фінансової доступності
 25. Головне управління протидії недобросовісним практикам поведінки на відкритому ринку
 26. Юридичний департамент
 27. Департамент польових установ
 28. Департамент інформаційних технологій
 29. Департамент кадрової політики та забезпечення роботи з персоналом
 30. Фінансовий департамент
 31. Департамент внутрішнього аудиту
 32. Департамент міжнародного співробітництва та громадських комунікацій
 33. Прес-служба Банку Росії
 34. Адміністративний департамент
 35. Головне управління нерухомості Банку Росії
 36. Головне управління експертизи та планування капітальних витрат Банку Росії
 37. Головне управління безпеки та захисту інформації
 38. Департамент збору і обробки звітності некредитних фінансових організацій
 39. Служба Банку Росії щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та міноритарних акціонерів.

Національна фінансова рада[ред. | ред. код]

Національна фінансова рада (рос. НФС) — колегіальний орган Банку Росії. Національна фінансова (раніше — банківська) рада складається з дванадцяти осіб, із яких двоє спрямовуються Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації з числа членів Ради Федерації, троє — Державною Думою з числа депутатів Державної Думи, троє — Президентом Російської Федерації, троє — Урядом Російської Федерації. Крім того, до складу Національної фінансової ради входить Голова Банку Росії.

Члени Національної фінансової ради, за винятком голови Банку Росії, не є співробітниками ЦБ і не отримують винагороди за свою діяльність. Рада збирається не рідше одного разу на квартал. З числа учасників обирається голова Ради. Кворум становить сім осіб, рішення приймається простою більшістю голосів.

Основні питання, що розглядаються Радою:

 • Річний звіт Банку Росії
 • Основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики
 • Питання вдосконалення банківської системи
 • Доповіді головного аудитора Банку Росії.

Закон ставить на контроль Національної фінансової ради в першу чергу ті витрати, які здійснюються Банком Росії на власні потреби[14].

Станом на 2 серпня 2015 Головою Ради є А.Г. Силуанов — Міністр фінансів Російської Федерації.

Золотовалютні резерви[ред. | ред. код]

Міжнародні резерви Російської Федерації становлять собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії та Уряду Росії станом на звітну дату[15]. Частина Резервного фонду Російської Федерації та Фонду національного добробуту, номіновані в іноземній валюті та розміщені Урядом Російської Федерації на рахунках у Банку Росії, є складовою міжнародних резервів Російської Федерації[15]. Фінансові вимоги Банку Росії та Уряду Російської Федерації до резидентів, виражені в іноземній валюті, не включаються до складу міжнародних резервів Російської Федерації.

Останнє значення: 410,9млрд. $ станом на 15.07.2017[16]

Russia international reserves from 1993.png
Міжнародні резерви Росії
 • серпень 1991 — борг $32,1 млрд
 • 1 січня 2002 — $34,6 млрд▲
 • 1 січня 2003 — $47,79 млрд▲
 • 1 січня 2004 — $77 млрд▲
 • 1 січня 2005 — $125 млрд▲
 • 1 січня 2006 — $182 млрд▲
 • 1 січня 2007 — $303 млрд▲
 • 1 січня 2008 — $478,8 млрд▲
 • 8 серпня 2008 — $598,1 млрд▲
 • 1 січня 2009 — $426,3 млрд▼
 • 1 січня 2010 — $439,5 млрд▲
 • 1 січня 2011 — $479,4 млрд▲
 • 1 травня 2011 — $524,0 млрд▲
 • 1 грудня 2012 — $528,2 млрд▲
 • 27 грудня 2012 — $532 млрд▼
 • 12 липня 2013 — $506 млрд▼
 • 1 грудня 2013 — $515,59 млрд▲[17]
 • 18 вересня 2014 — $459,9 млрд▲[18]
 • 1 грудня 2014 — $418,88 млрд▼
 • 1 липня 2015 — $361,57 млрд▼
 • 1 грудня 2015 — $364,7 млрд▲
 • 1 липня 2016 — $392,76 млрд▲
 • 1 грудня 2016 — $385,29 млрд▼[19]

ЦБ России Википедия

Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)
CBRF logo.svg
Moscow RussiaCentralBank M00.jpg
Расположение Moscow RussiaCentralBank M00.jpg Россия
МоскваCoat of Arms of Moscow.svg Москва
ул. Неглинная, 12
Дата основания 13 июля 1990 года
Президент (председатель) Эльвира Набиуллина
Валюта Российский рубль
Резервы 475,0 млрд. долл. на 08.02.2019[1]
• 47,5 % в долларах США[2]

• 37,0 % в евро
• 9,9 % в фунтах стерлингов
• 3,6 % в канадских долларах
• 1,1 % в австралийских долларах
• 0,9 % в японских иенах

• 0,1 % в китайских юанях
63 497 млн долларов в золоте
6 746 млн долларов в СДР
3 164 млн долларов в резервах МВФ
Базовая учётная ставка 6,25 % (с 16 декабря 2019 года)[3]
Веб-сайт Официальный сайт
Предшественник Государственный банк СССР
Аудитор Счётная палата РФ;
годовой фин. отчётности — Ernst & Young и ФинЭкспертиза[4]
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе
Commons-logo.svg Банк России, почтовый блок России 2015 года  (ЦФА [ИТЦ «Марка»] № 1960-1962)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — особый публично-правовой институт России, главный банк первого уровня. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осущ

ЦБ РФ Википедия

Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)
CBRF logo.svg
Moscow RussiaCentralBank M00.jpg
Расположение Moscow RussiaCentralBank M00.jpg Россия
МоскваCoat of Arms of Moscow.svg Москва
ул. Неглинная, 12
Дата основания 13 июля 1990 года
Президент (председатель) Эльвира Набиуллина
Валюта Российский рубль
Резервы 475,0 млрд. долл. на 08.02.2019[1]
• 47,5 % в долларах США[2]

• 37,0 % в евро
• 9,9 % в фунтах стерлингов
• 3,6 % в канадских долларах
• 1,1 % в австралийских долларах
• 0,9 % в японских иенах

• 0,1 % в китайских юанях
63 497 млн долларов в золоте
6 746 млн долларов в СДР
3 164 млн долларов в резервах МВФ
Базовая учётная ставка 6,25 % (с 16 декабря 2019 года)[3]
Веб-сайт Официальный сайт
Предшественник Государственный банк СССР
Аудитор Счётная палата РФ;
годовой фин. отчётности — Ernst & Young и ФинЭкспертиза[4]
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе
Commons-logo.svg Банк России, почтовый блок России 2015 года  (ЦФА [ИТЦ «Марка»] № 1960-1962)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — особый публично-правовой институт России, главный банк первого уровня. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществ

Шаблон:Валютный курс/Данные ЦБ РФ — Википедия

Настоящая документация описывает совместную работу нескольких шаблонов.

Основной шаблон — {{Валютный курс}}, отвечающий за вывод данных в конечных статьях и списках (см. раздел «Примеры использования»).

Автоматически обновляемые шаблоны:

 • {{Валютный курс/Данные}} — шаблон, где собираются текущие котировки из открытых источников, которые затем использует шаблон {{Валютный курс}};
 • {{Валютный курс/Данные МВФ}} — шаблон, который отвечает за сбор данных по валютам, котируемым Международным валютным фондом, и транслирует их в шаблон {{Валютный курс/Данные}};
 • {{Валютный курс/Данные ЕЦБ}} — шаблон, который отвечает за сбор данных по валютам, котируемым Европейским центральным банком, и транслирует их в шаблон {{Валютный курс/Данные}};
 • {{Валютный курс/Данные ЦБ РФ}} — шаблон, который отвечает за сбор данных по валютам, котируемым Центральным банком Российской Федерации, и транслирует их в шаблон {{Валютный курс/Данные}}.
 • {{Валютный курс/Данные CryptoCoinCharts}} — шаблон, который отвечает за сбор данных по криптовалютам и транслирует их в шаблон {{Валютный курс/Данные}}.

Вручную обновляемые шаблоны:

Все вместе они позволяют отображать в статьях, списках и других шаблонах текущий (автоматически обновляемый не реже одного раза в сутки) валютный курс практически по всем существующим валютам, имеющим код ISO 4217.

Примеры использования

Примеры простого использования

Для вывода курса нужно знать коды ISO 4217 той валютной пары, чье соотношение необходимо вывести.

Шаблон Результат Примечания
{{Валютный курс|RUB|USD}} 62,83 1 USD = 62,83 RUB
{{Валютный курс|USD|RUB}} 0,01592 1 RUB = 0,01592 USD
{{Валютный курс|RUB|EUR}} 69,14 1 EUR = 69,14 RUB
{{Валютный курс|EUR|RUB}} 0,01446 1 RUB = 0,01446 EUR
{{Валютный курс|RUB|GBP}} 81,77 1 GBP = 81,77 RUB
{{Валютный курс|GBP|RUB}} 0,01223 1 RUB = 0,01223 GBP
{{Валютный курс|USD|EUR}} 1,1 1 EUR = 1,1 USD
{{Валютный курс|EUR|USD}} 0,9087 1 USD = 0,9087 EUR
Примеры использования с множителем и параметром «дата»

Шаблон позволяет выводить дату, которой соответствуют данные, а также использовать множитель для сокращения числа нулей.

Шаблон Результат Примечания
{{Валютный курс|GBP|RUB}} 0,01223 1 RUB = 0,01223 GBP
{{Валютный курс|GBP|RUB|1}} 0,01223 1 RUB = 0,01223 GBP
{{Валютный курс|GBP|RUB|10}} 0,1223 10 RUB = 0,1223 GBP
{{Валютный курс|GBP|RUB|100}} 1,223 100 RUB = 1,223 GBP
{{Валютный курс|RUB|Дата}} 28 января 2020 Дата, которой соответствуют данные
Примеры, когда код валюты неизвестен шаблонам или данные о ней в шаблонах отсутствуют

Если валюта неизвестна шаблону (сведения о ней отсутствуют в шаблонах {{Валютный курс/Данные}} и {{Валютный курс/Фиксированные курсы}}), то результат будет пустым.

Шаблон Результат Примечания
{{Валютный курс|КОД|EUR}} Результат пустой
{{Валютный курс|EUR|КОД}} Результат пустой
{{Валютный курс|XXX|EUR}} Результат пустой
{{Валютный курс|EUR|XXX}} Результат пустой
{{Валютный курс|КОД|Дата}} Дата для неизвестной валюты также будет пустой
{{Валютный курс|XXX|Дата}} Дата для неизвестной валюты также будет пустой
См. также примеры использования в таких статьях, списках и шаблонах, как

Техническая реализация

Порядок взаимодействия шаблонов

Курсы валютных пар рассчитываются автоматически на основе данных, собираемых и обновляемых роботом KrBot из трёх источников (см. раздел «Источники данных»):

Ручное изменение данных не требуется и не рекомендуется.

Курсы для валют, имеющих жёсткую привязку к другим валютам, автоматически вычисляются как кросс-курсы на основе вручную прописанных статических данных шаблона {{Валютный курс/Фиксированные курсы}} и динамических данных из шаблона {{Валютный курс/Данные}}. В случае изменения курсового режима или значения фиксированного курса, необходимо внести соответствующие изменения в шаблон {{Валютный курс/Фиксированные курсы}}.

Параметры выводимых курсов и отказ от ответственности

Выводимые настоящими шаблонами курсы основаны на открытых источниках и транслируются с округлением до четырёх значимых цифр. Они могут отличаться от официальных котировок, установленных центральными банками, они могут отличаться от курсов, транслируемых другими источниками информации. Не используйте их в случаях, когда ошибка может причинить вред или нанести ущерб.

Вопросы и предложения

В разработке шаблонов принимали участие несколько человек, поэтому для вопросов и предложений рекомендуется использовать страницу обсуждения шаблона «Валютный курс».

Не рекомендуется поднимать вопросы, обсуждавшиеся на страницах «Форум/Вниманию участников § Шаблон Валюта» и «Обсуждение шаблона:Валютный курс», без достаточных на то оснований и появления новых весомых аргументов, которые не были рассмотрены участниками.

Источники данных

⚠ Внимание! Вы поможете проекту, если предложите источники данных лучше существующих!

Шаблон «Валютный курс/Данные»

Источниками данных для работы шаблонов, отвечающих за вывод валютных курсов являются:

К сожалению, используемые источники на дают полного набора валютных пар. Мы будем благодарны, если вы предложите источник с лучшими характеристиками.

Требования к источнику информации следующие — он должен:

 1. Предоставлять информацию об актуальных курсах по соизмеримому (не менее 100 валют) или большему числу валют с частотой обновления не реже одного раза в неделю.
 2. Предоставлять данные по лицензиям, используемым в Википедии (Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 и GFDL).
 3. В полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым к источникам, которые принято использовать для подготовки статей «Википедии».
 4. Предоставлять удобный интерфейс для автоматического забора данных.

Шаблон «Валютный курс/Фиксированные курсы»

Данные шаблона {{Валютный курс/Фиксированные курсы}} (фиксированные курсы, а также курсы с очень узким коридором) приведены со ссылкой на сайты эмитентов или другие языковые разделы «Википедии», прежде всего английский. Данные источники не вполне удобны для автоматического отслеживания, поэтому мы будем признательны, если вы предложите более удачный источник.

Текущие фиксированные курсы
Валюта Код ISO 4217 Значение фиксированного курса Источник
По отношению к доллару США (USD)
Панамский бальбоа PAB 1 USD = 1 PAB en:Panamanian balboa
Сальвадорский колон SVC 1 USD = 8,75 SVC Сайт эмитента
Восточно-карибский доллар XCD 1 USD = 2,7 XCD Сайт эмитента
Гонконгский доллар HKD 1 USD = 7,8 HKD Сайт эмитента
Франк Джибути DJF 1 USD = 177,7 DJF Сайт эмитента
Арубанский флорин AWG 1 USD = 1,79 AWG en:Aruban florin
Багамский доллар BSD 1 USD = 1 BSD Сайт эмитента
Бахрейнский динар BHD 1 USD = 0,376 BHD Сайт эмитента
Барбадосский доллар BBD 1 USD = 2 BBD Сайт эмитента
Белизский доллар BZD 1 USD = 2 BZD Сайт эмитента
Эритрейская накфа ERN 1 USD = 15 ERN en:Eritrean nakfa
Доллар Тринидада и Тобаго TTD 1 USD = 6,251 TTD en:Trinidad and Tobago dollar
Дирхам ОАЭ AED 1 USD = 3,673 AED en:United Arab Emirates dirham
Иорданский динар JOD 1 USD = 0,709 JOD en:Jordanian dinar
Ливанский фунт LBP 1 USD = 1508 LBP en:Lebanese pound
Нидерландский антильский гульден ANG 1 USD = 1,79 ANG Сайт эмитента
Оманский риал OMR 2,601 USD = 1 OMR en:Omani rial
Катарский риал QAR 1 USD = 3,64 QAR en:Qatari riyal
Саудовский риял SAR 1 USD = 3,75 SAR en:Saudi riyal
Боливар фуэрте VEF 1 USD = 4,3 VEF CIA Factbook
Доллар Каймановых островов KYD 1,2 USD = 1 KYD en:Cayman Islands dollar
Бермудский доллар BMD 1 USD = 1 BMD en:Bermudian dollar
Кубинское конвертируемое песо CUC 1 USD = 1 CUC Сайт эмитента
Доллар того же дня USS 1 USD = 1 USS
Доллар следующего дня USN 1 USD = 1 USN
По отношению к евро (EUR)
Боснийская конвертируемая марка BAM 1 EUR = 1,956 BAM en:Bosnia and Herzegovina convertible mark
Болгарский лев BGN 1 EUR = 1,956 BGN Сайт эмитента
Литовский лит LTL 1 EUR = 3,453 LTL Сайт эмитента
Латвийский лат LVL 1 EUR = 0,7028 LVL en:Latvian lats
Датская крона DKK 1 EUR = 7,46 DKK en:Danish krone
Эскудо Кабо-Верде CVE 1 EUR = 110,3 CVE en:Cape Verdean escudo
Франк Комор KMF 1 EUR = 492 KMF en:Comorian franc
Франк КФА BEAC XAF 1 EUR = 656 XAF en:Central African CFA franc
Франк КФА BCEAO XOF 1 EUR = 656 XOF en:West African CFA franc
Французский тихоокеанский франк XPF 1 EUR = 119,3 XPF Сайт эмитента
По отношению к фунту стерлингов (GBP)
Фунт Фолклендских островов FKP 1 GBP = 1 FKP en:Falkland Islands pound
Фунт Острова Мэн (IMP) 1 GBP = 1 IMP en:Manx pound
Гернсийский фунт (GGP) 1 GBP = 1 GGP en:Guernsey pound
Гибралтарский фунт GIP 1 GBP = 1 GIP en:Gibraltar pound
Джерсийский фунт (JEP) 1 GBP = 1 JEP en:Jersey pound
Фунт Святой Елены SHP 1 GBP = 1 SHP en:Saint Helena pound
По отношению к южноафриканскому рэнду (ZAR)
Лоти Лесото LSL 1 ZAR = 1 LSL en:Lesotho loti
Намибийский доллар NAD 1 ZAR = 1 NAD en:Namibian dollar
Свазилендский лилангени SZL 1 ZAR = 1 SZL en:Swazi lilangeni
По отношению к индийской рупии (INR)
Бутанский нгултрум BTN 1 INR = 1 BTN en:Bhutanese ngultrum
Непальская рупия NPR 1 INR = 1,6 NPR Сайт эмитента
По отношению к другим валютам
Южносуданский фунт SSP 1 SDG = SSP
Брунейский доллар BND 1 SGD = 1 BND Сайт эмитента
Патака Макао MOP 1 HKD = 1,03 MOP Сайт эмитента
Расчётная единица ADB XUA 1 XDR = 1 XUA Учредительный договор ADB. — ч. II, ст. 5, п. 1b
Доллар Тувалу (TVD) 1 AUD = 1 TVD
Курсы, зафиксированные при переходе на евро
Валюта Код ISO 4217 Значение фиксированного курса Источник
Австрийский шиллинг ATS 1 EUR = 13,76 ATS
Бельгийский франк BEF 1 EUR = 40,34 BEF
Немецкая марка DEM 1 EUR = 1,956 DEM
Ирландский фунт IEP 1 EUR = 0,7876 IEP
Испанская песета ESP 1 EUR = 166,4 ESP
Итальянская лира ITL 1 EUR = 1936 ITL
Люксембургский франк LUF 1 EUR = 40,34 LUF
Нидерландский гульден NLG 1 EUR = 2,204 NLG
Португальский эскудо PTE 1 EUR = 200,5 PTE
Финляндская марка FIM 1 EUR = 5,946 FIM
Французский франк FRF 1 EUR = 6,56 FRF
Греческая драхма GRD 1 EUR = 340,8 GRD
Словенский толар SIT 1 EUR = 239,6 SIT
Кипрский фунт CYP 1 EUR = 0,5853 CYP
Мальтийская лира MTL 1 EUR = 0,4293 MTL
Словацкая крона SKK 1 EUR = 30,13 SKK
Эстонская крона EEK 1 EUR = 15,65 EEK
Ватиканская лира VAL 1 ITL = 1 VAL (1 EUR = 1936 VAL)
Монегасский франк MCF 1 FRF = 1 MCF (1 EUR = 6,56 MCF)
Санмаринская лира SML 1 ITL = 1 SML (1 EUR = 1936 SML)
Прочие валюты, чей курс близок к фиксированному
 • GYD: 1 USD = GYD
 • VND: 1 USD = VND
 • HNL: 1 USD = HNL
 • TMT: 1 USD = 3,635 TMT
 • STD: 1 USD = STD
 • KHR: 1 USD = KHR
 • IQD: 1 USD = IQD
 • JMD: 1 USD = JMD
 • LAK: 1 USD = LAK
 • MWK: 1 USD = MWK
 • SRD: 1 USD = SRD
 • NIO: 1 USD = NIO
 • LYD: 1 XDR = LYD
 • MKD: 1 EUR = MKD

Копирование шаблона в другой вики-проект

Для того, чтобы шаблон и механизм обновления заработали в другом проекте нужно выполнить следующие действия:

 1. Скопируйте в проект следующие шаблоны:
 2. В копии шаблона {{Валютный курс/Данные}} скорректируйте набор источников и их порядок. Например, для ukwiki вместо данных ЦБ РФ используются данные НБУ.
 3. Укажите копии шаблонов с данными в элементах d:Q18955972, d:Q19361272, d:Q18646447, d:Q28940816, d:Q28955530. Робот KrBot пытается обновить все шаблоны указанные в этих элементах.
 4. Получите для робота KrBot флаг бота в соответствующем проекте.

После этого нужно подождать, когда робот KrBot обновит шаблоны в ruwiki. Если одновременно с этим робот не обновил шаблоны в вашем проекте, то что-то пошло не так. Проверьте, всё ли в порядке с элементами на Викиданных. Убедитесь, что у робота есть флаг бота. Если всё в порядке, но шаблоны так и не обновляются, то обратитесь к участнику Ivan A. Krestinin.

Если нужно использовать ещё какие-либо источники по валютам, то пожалуйста найдите открытый источник актуальных данных. Крайне желательно, чтобы данные были в машиночитаемом формате (JSON, XML, CSV и т. п.) и были предназначены для использования внешними потребителями данных. Иначе механизм будет работать нестабильно. Пример источника: http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml После нахождения такого источника обратитесь к участнику Ivan A. Krestinin.

How to copy the template to another wiki-project

Data update procedure supports multiple projects. Please make next steps to enable it in another project:

 1. Copy templates:
 2. Configure data sources and order in {{Валютный курс/Данные}} template copy.
 3. Add links to new templates to elements d:Q18955972, d:Q19361272, d:Q18646447, d:Q28940816, d:Q28955530. Bot KrBot is trying to update all templates in these elements.
 4. Request bot flag for user KrBot in your project.

After this please wait for data update in ruwiki. Bot KrBot must update the templates in your project too. Check Wikidata elements and KrBot rights in case some troubles. Request assistance of Ivan A. Krestinin if needed.

Additional open datasources can be added too. The source must have some public API or machine-readable data format (JSON, XML, CSV and etc.) The data request protocol must be adopted for external usage. Source example: http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml Please contact to Ivan A. Krestinin for implementing data copy algorithm.

См. также

Центральный банк РФ: частная или государственная лавочка?: dzhi_ai — LiveJournal

Последнее время в русскоязычном интернете стало бытовать мнение, что Центральный банк Российской Федерации — это частная лавочка, по аналогии с (как теперь уже всем известно)  частной лавочкой – Центральным банком США, именуемым Федеральная резервная система США, представляющая из себя консорциум из 12 банков, находящихся в частной собственности.

Для уяснения для себя так это или не так в действительности я провёл собственное независимое исследование, результаты которого далее излагаю ниже.

История ЦБ РФ скажу честно, меня увлекла. Действительно, что такое есть этот ЦБ РФ? Кто его учредил? Какова его организационно-правовая форма? Куда идёт прибыль ЦБ? Из чего она образовывается?

Чтобы ответить на эти, казалось бы, простые вопросы у меня ушло не мало человеко-часов копания в Интернете, в законодательстве России и СССР и комментариев учёных юристов к нему.

Меня интересовал в данном случае не финансовый аспект, а юридический (правовой) аспект, без которого невозможно перейти к изучению прочих аспектов, не разобравшись сначала в форме этого явления.

По итогам проведённого анализа я независимо и беспристрастно пришёл к следующим выводам, которые далее излагаю в форме тезисов:

1. ЦБ есть юридическое лицо (ст.1 действующего Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2009) О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

2. ЦБ не имеет организационно-правовой формы вообще никакой! (с точки зрения юриспруденции – данное явление есть «правовой нонсенс», т.к. по теории права – всякое юридическое лицо должно иметь свою организационно-правовую форму – но не в случае ЦБ! Повторяю, ни в одном нормативно-правовом акте не указана его организационно-правовая форма, что с точки зрения права должно квалифицироваться как сознательный «правой пробел» допущенный законодателем)

3. «Получение прибыли не является целью деятельности Банка России» (ст.3 Федерального закона) – данное положение намекает, что ЦБ имеет признаки некоммерческой организации, к которым, например, относятся фонды, некоммерческие партнёрства или учреждения.

4. Свои функции Банк России «осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.» (ст.1 Федерального закона). Это краеугольный камень всего законодательства о ЦБ РФ!

Забавно, что законодатель нигде не называет ЦБ напрямую федеральным органом государственной власти, что является феноменальным фактом! Мы можем только по контексту догадываться, что вероятнее всего ЦБ таки является федеральным органом государственной власти, раз законодатель употребил выражение «от других». Всем юристам известно, что всякая государственная власть делится на исполнительную, законодательную и судебную. Если кого-то именуют федеральным органом власти – это означает, что он ПО ЛЮБОМУ подпадает под одну из вышеуказанных трёх ветвей власти. Но как мы видим из закона  ЦБ независим от всех органов власти любого уровня! То есть ни административно, ни функционально не подчиняется ни Правительству РФ (как высшему органу исполнительной власти в РФ), ни Федеральному собранию (как высшему органу законодательной власти в РФ), ни Верховному, Арбитражному или Конституционному суду (как высшим органам судебной власти в РФ) ни даже Президенту РФ (как главе государства) – от всех этих федеральных органов государственной власти ЦБ де-юре независим!

А теперь главный вопрос к знатокам в нашем интеллектуальном казино: если ЦБ является федеральным органом государственной власти, то к какой ветви государственной власти относится ЦБ РФ???

Парадоксально, но исходя из буквального толкования закона – правильным ответом будет: ЦБ не относится ни к одной из известных ветвей государственной власти, по сути, образуя собою самостоятельную ветвь государственной власти – финансовую власть, де-юре не существующую в юриспруденции ни в теории, ни в практике.

5. Отталкиваясь от терминологии рунета, ответственно заявляю, что ЦБ таки является государственной лавочкой!

Аргументация:

Согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Перечень указанных органов, т.е. органов, осуществляющих в России государственную власть, является исчерпывающим!

Данное положение Конституции РФ даёт повод считать, что если Банк России не относится к числу органов, осуществляющих в России государственную власть, то он не является органом государственной власти.

Однако всякий юрист в данном случае обязан применять метод не буквального толкования закона, а метод систематического толкования закона, т.е. толковать указанную норму в совокупности с другими нормами Конституции, относящимися по смыслу к этому вопросу. Применяя указанный метод, мы получаем следующее.

В п. «ж» ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации отнесено установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки.

В связи с тем, что денежная эмиссия, находящаяся в ведении Российской Федерации (то есть – государства), согласно ч. 1 ст. 75 Конституции РФ осуществляется исключительно Центральным банком РФ, можно сделать вывод:

Центральный банк РФ — это орган государственной власти, выполняющий одну из исключительных федеральных функций.

6. ЦБ РФ учредило государство в лице своего другого органа государственной власти – правительства!

А теперь второй главный вопрос к знатокам в нашем интеллектуальном казино!

Какое государство и какое правительство имели прямое юридическое отношение к учреждению современного нам Центрального банка РФ (Банка России)???

Думаете Российская Федерация и времена Ельцина? Или думаете Государственный банк Российской империи и времена Александра II? А вот и не угадали вовсе!

Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо нарисовать Генеалогию Центрального банка РФ! И идти от конца ветки к корню дерева.

Современный нам ЦБ РФ никто не учреждал. Он возник в результате цепочки правопреемствований в результате реорганизаций в форме преобразований либо просто переименований банков-предшественников! На Википедии есть фраза: «Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учреждён 13 июля 1990 г.» — это ошибка. В действительности п.2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 13.07.1990 г. дословно звучит так:

«2. Российский республиканский банк Госбанка СССР преобразуется в Государственный банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР.»

Как мы с Вами видим ни о каком учреждении речь в постановлении не идёт. В нём лишь идёт речь об очередном правопреемстве.

Итак отцом Центрального банка РФ был – Центральный банк РСФСР (отец), который в свою очередь возник из Государственного банк РСФСР (дед), который в свою очередь возник из Российского республиканского банка Госбанка СССР (прадед), который в свою очередь возник из Государственного банка СССР (прапрадед), который в свою очередь возник из Государственного банка РСФСР (прапрапрадед), который НАКОНЕЦ-ТО БЫЛ РЕАЛЬНО УЧРЕЖДЁН Советом Народных Комиссаров РСФСР в октябре 1921 года, который, как известно, в то время совмещал в себе функции исполнительного и законодательного органа государственной власти, поэтому он же в лице своего органа ВЦИК 13 октября 1921 года отдельным декретом утвердил Положение о Государственном банке РСФСР

Принято

4-й сессией

Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета

13 октября 1921 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения

Ст. 1. Государственный Банк РСФСР учреждается с целью способствовать кредитом и прочими банковыми операциями развитию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, а также с целью концентрации денежных оборотов и проведения других мер, направленных к установлению правильного денежного обращения.

На Государственный Банк возлагается также производство кассовых операций по исполнению росписи государственных доходов и расходов.

Государственный Банк действует по принципу хозяйственного расчета и безубыточности и подчинен Народному Комиссару Финансов.

Государственный Банк находится в составе Народного Комиссариата Финансов и подчиняется непосредственно Народному Комиссару Финансов.

X. Распределение прибыли

Ст. 45. Чистой прибылью считается сумма полученных Банком процентов, комиссии и прочего вознаграждения по операциям, за вычетом уплаченных процентов и комиссии, всех организационных и хозяйственных расходов и подлежащих списанию сомнительных долгов и других убытков по операциям.

Ст. 46. Чистая прибыль Банка, по утверждении Народным Комиссаром Финансов годового отчета (ст. 43), распределяется следующим образом: 50 процентов ее отчисляется в запасный капитал Банка, не более 20 процентов обращается на улучшение быта сотрудников Банка, а остальное обращается в доход Казны.

XI. Изменение Положения

Ст. 47. Изменения настоящего Положения утверждаются Советом Народных Комиссаров в установленном порядке.

Председатель

Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета

М.КАЛИНИН

Секретарь

Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета

А.ЕНУКИДЗЕ

 

Далее родословная нашего родного Центрального банка РФ в юридическом смысле, строго говоря, пресекается! Так как глаголет наша любимая Википедия:

В 1919 г. в условиях военного коммунизма с натурализацией хозяйственной жизни, внедрением безденежных расчётов между государственными предприятиями и учреждениями и обесцениванием денег банковские функции Народного банка РСФСР были сведены к минимуму, в результате чего банк превратился фактически в расчетно-кассовый орган. Деятельность Народного банка РСФСР стала дублировать деятельность Наркомфина, который также обслуживал в основном бюджетные операции. Поэтому в конце 1919 г. филиалы Банка были реорганизованы в подотделы губернских и уездных финансовых органов, а 19 января 1920 г. Народный банк РСФСР был упразднен. Его активы и пассивы были переданы Центральному бюджетно-расчетному управлению (ЦБРУ) Наркомата финансов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4

То есть с 20.01.1920 г. по 12.10.1921 г. – то есть почти полтора года в России несуществовало НИКАКОГО центрального банка вообще, да и вообще, судя по всему, каких-либо банков, так как все они были сначала национализированы, а затем их активы переданы на баланс Народного банка РСФСР, который 19 января 1920 года был благополучно упразднён.

Таким образом, правильный ответ на вопрос интеллектуального казино гласит: современный нам Центральный банк Российской Федерации в лице своего прямого законного предка — Государственного банка РСФСР (прапрапрадеда) был учреждён государством — РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ в лице высшего исполнительного и законодательного органа государственной власти – СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ в октябре 1921 года!

Что также доказывает – государственный (а не частный!) характер «лавочки» под текущим названием — Центральный банк РФ (Банк России).

7. ЦБ действует на принципах самоокупаемости и самофинансирования.

Банк России — единственный орган государственной власти, которому на законодательном уровне предписано осуществлять свои расходы за счет собственных доходов. Именно поэтому в ст. 46 Федерального закона о ЦБ РФ предусмотрено, что Банк России вправе осуществлять банковские операции и сделки на комиссионной основе.

8. Из чего складывается прибыль ЦБ.

Феноменальным для меня открытием стало, что эмиссия Банком России денег (то есть печатанье рублёвых банкнот) не является доходом ЦБ РФ (как изначально считал я, и как считали многие мои собеседники по данной теме), а является для него – расходами!!!

Согласно ст.11 Федерального закона прибыль Банка России определяется как разница между суммой доходов от предусмотренных статьей 46 Федерального закона банковских операций и сделок (предоставление кредитов, купля-продажа ценных бумаг на открытом рынке, купля-продажа валюты, драгоценных металлов и др. валютных ценностей, открытие счетов и т.п.) и доходов от участия в капиталах кредитных организаций и расходами, связанными с осуществлением Банком России своих функций, установленных статьей 4 Федерального закона (эмиссия наличных денег, управление ЗВР, валютное регулирование и валютный контроль, консалтинговые услуги правительству и Минфину, составление платёжного баланса России и т.п.)

Денежные средства, полученные в результате эмиссии наличных денег, в состав доходов Банка России не входят!

Таким образом, ЦБ печатает деньги (рубли) под казначейские векселя либо федеральные облигации абсолютно бесплатно для федерального бюджета! Мало того, он оплачивает услуги по печатанью денег (краска, бумага, электричество, труд печатников и т.п.) из собственных доходов ЦБ, полученных им на комиссионной основе от вышеперечисленных банковских операций и сделок.

При этом Банк России предоставляет в Государственную думу ежегодно свой баланс и отчёт о прибылях и убытках, который Госдума рассматривает до 1 июля года, следующего за отчетным, и принимает решение. Годовой отчет Банка России публикуется не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.

9. Порядок распределения прибыли ЦБ.

Согласно статье 26 Федерального закона. После утверждения годовой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 50 процентов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оставшаяся прибыль Банка России направляется Советом директоров в резервы и фонды различного назначения.

Конечно, остаётся вопрос, что это за резервы и что это за фонды?

Предполагаю, что это что-то вроде резервного фонда (для покрытия убытков или поддержания стабильности валютного курса рубля), различных фондов на содержание и пенсионное обеспечение работников ЦБ и т.п. Обо всех этих фондах и резервах прекрасно известно аудиторам Счётной палаты РФ, которые периодически проводят его аудит, что также делает ЦБ в определённой степени подконтрольным Правительству органом.

10. ЦБ является 100% собственником всех золотовалютных резервов России, всех доходов и расходов федерального бюджета в момент, когда они находятся на счетах ЦБ и собственником всего прочего имущества, находящегося на балансе ЦБ, за исключением имущества, переданного ему на хранение и находящегося в собственности третьих лиц.

Однако при анализе законодательства о ЦБ, данный казалось бы ужас для обывателя, превращается в обыкновенную страшилку и не более, т.к. в действительности в этом нет ничего страшного. Вся вышеуказанная собственность ЦБ является – федеральной собственностью. Просто в силу независимого статуса ЦБ от других федеральных органов государственной власти – государство делегировало свои права собственника в отношении данных ценностей – в пользу ЦБ. То есть, по сути, выписала ЦБ, как своему компетентному органу в данном вопросе, Генеральную доверенность на владение, пользование и распоряжение вышеуказанным федеральным имуществом по своему усмотрению.

То есть государство – Россия, в лице свого законодательного органа – могло бы делегировать данные права собственности, например, такому своему органу как Правительство РФ. Но так как государство Россия понимает, что Правительство РФ ничего не смыслит в денежной политике и по сравнению со специалистами Центрального банка РФ является полным лузером в вопросах эффективного управления ЗВР и курсом рубля, а, кроме того, по примеру всех прочих правительств на планете запросто может подорвать стабильность национальной валюты, поддавшись на различные политические популистские сиюминутные выгоды, — государство Россия, посчитало, что разумно бы было бы делегировать данные стратегические функции независимому от Правительства РФ и других властей – органу государственной власти, для чего и учредило Банк России.

11. Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства (ст.2 Федерального закона о ЦБ.)

Данная статья, признаюсь, меня изрядно позабавила, хотя в действительности она является краеугольным камнем в законодательстве о ЦБ и тот кто эту идею придумал был весьма мудрым человеком. Сразу в голову пришла аналогия о том, что государство Россия учредило ЦБ, по сути, в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), где как известно учредитель не отвечает по обязательствам Общества (читай — долгам), а Общество не отвечает по обязательствам (долгам) учредителя. :)))

Но по справедливости, это конечно не так. Я для себя толкую эту норму не по праву (с правовым толкованием здесь предельно ясно), а «по понятиям», то есть примерно так:

Россия: — Значит так, ЦБ. Расклад такой. Я тебя породила, я тебя и отожму при случае как в 20 году прошлого века, если будешь наглеть. Поэтому веди себя порядочно. Понял?

ЦБ: — Понял, мама.

Россия: — Ты будишь рулить всеми моими деньгами, золото-валютными резервами и драгоценными камешками по своему усмотрению и за свою комиссию.

ЦБ: Круто, мама! Я тебя люблю!

Россия: — Но есть у меня три условия. Первое — ты будешь рулить ими на свой страх и риск. Это означает, что когда тебя на внешних открытых рынках разведут как лоха всякие там Соросы и прочие акулы финансового рынка — не плачься — будь добр закрыть образовавшуюся дыру в бюджете из своей собственной прибыли. Второе — когда ты крупно попадёшь на деньги — будь добр — избавь меня от своих кредиторов, разбирайся с ними сам как хочешь. Третье — моя доля в твоём бизнесе — 50%.

ЦБ: Понял мамка! Согласен. Но у меня есть тоже одно условие. Когда твоё другое чадо неопределённого пола — Правительство РФ — крупно попадёт на бабки перед внешними кредиторами, пожалуйста, избавь меня от его кредиторов также.

Россия: Да будет так, сынок… Эй, думский дьяк! Пиши: «Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами.»

РЕЗЮМЕ:

По итогам проведённого личного анализа я пришёл к следующему выводу:

— ЦБ есть учреждённая государством сугубо «государственная лавочка», действующая в форме юридического лица неопределённой организационно-правовой формы, не входящая ни в одну из известных ветвей государственной власти и де-юре независимая от них, но подотчётная законодательному органу — Федеральному собранию, действующая на принципах самоокупаемости и самофинансирования, выполняющая от лица государства функции  собственника ЗВР России и всех денег федерального бюджета, имеющая прибыль от операций с ними в виде своей комиссии и отдающая 50% от суммарной своей годовой прибыли в доходы федерального бюджета.

P.S. Извините, что написал «много букофф», но по данному весьма неизученному и весьма мифологизированному в российском Интернете вопросу – просто невозможно написать только одно резюме, не приведя соответствующие подробные доказательства и логику анализа. Иначе миф о частной собственности ЦБ РФ будет ещё долго кочевать по Интернету и рождать неимоверные глупости и домыслы в головах его пользователей, в т.ч. по вине самих сотрудников ЦБ РФ, которые вместо того, чтобы разъяснить народу слухи о себе – спрятались в свои раковины – в результате чего простые граждане типа меня должны за этих «какраков» выискивать и перелопачивать горы информации, чтобы отделить наконец-то зёрна от плевел в этом весьма интересном для всякого независимого исследователя вопросе.

Центральный банк РФ Википедия

Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)
CBRF logo.svg
Moscow RussiaCentralBank M00.jpg
Расположение Moscow RussiaCentralBank M00.jpg Россия
МоскваCoat of Arms of Moscow.svg Москва
ул. Неглинная, 12
Дата основания 13 июля 1990 года
Президент (председатель) Эльвира Набиуллина
Валюта Российский рубль
Резервы 475,0 млрд. долл. на 08.02.2019[1]
• 47,5 % в долларах США[2]

• 37,0 % в евро
• 9,9 % в фунтах стерлингов
• 3,6 % в канадских долларах
• 1,1 % в австралийских долларах
• 0,9 % в японских иенах

• 0,1 % в китайских юанях
63 497 млн долларов в золоте
6 746 млн долларов в СДР
3 164 млн долларов в резервах МВФ
Базовая учётная ставка 6,25 % (с 16 декабря 2019 года)[3]
Веб-сайт Официальный сайт
Предшественник Государственный банк СССР
Аудитор Счётная палата РФ;
годовой фин. отчётности — Ernst & Young и ФинЭкспертиза[4]
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе
Commons-logo.svg Банк России, почтовый блок России 2015 года  (ЦФА [ИТЦ «Марка»] № 1960-1962)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — особый публично-правовой институт России, главный банк первого уровня. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банк




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.